Återkoppling

The Reconnection/Återkopplingen

Eric Pearl ägnar sin tid åt föreläsningar/seminarier och workshops om Reconnective Healing.
Han lämnade sin välrenommerade kiropraktikmotttagning i Los Angeles efter att ha bevittnat mirakulösa healingprocesser bland sina patienter.
Han har bl a gästföreläst i FN-huset och varit inbjuden i en lång rad TV-program i USA och i många olika länder runt om på jorden.
Så här beskriver Eric Pearl The Reconnection® (Återkopplingen) på sin hemsida:

”Ursprungligen var meridianerna (akupunkturlinjerna) på våra kroppar sammanlänkade med det nätverk av energilinjer som omsluter planeten och korsar varandra på kraftplatser som Machu Picchu och Sedona. Dessa linjer fortsatte utåt och förenade oss med ett oerhört mycket större nätvek som kopplade ihop oss med hela Universum.

Våra kroppar innehåller egna uppsättningar av energilinjer och punkter. Även om dessa bara är rester av vad de en gång var, fortsätter de att tjäna som vårt gränssnitt till Universum; en kanal för energikommunikation, för ljus och information mellan det stora och det lilla, makrokosmos och mikrokosmos, Universum och mänskligheten.

Vid någon tidpunkt blev mänskligheten avskild från dessa energilinjer och vi förlorade vår inbyggda länk till Universum vilket hindrade vår tidigare snabba och expansiva evolution.

THE RECONNECTION® ger tillgång till ”nya” axiatonala linjer som återkopplar oss till det universella nätverket – men kraftfullare och på en högre nivå än någonsin tidigare. Dessa linjer är en del av ett tidlöst nätverk av intelligens, ett system av parallella dimensioner som distribuerar basenergin för den mänskliga kroppens förnyelsefunktioner.”

De axiatonala linjerna är en del av ett cirkulationssystem som distribuerar energifrekvenser.
Dessa påverkar vårt DNA och följdaktligen våra celler.
De axiatonala linjerna är bryggan till den universella infrastrukturen.
Med växlande resultat kan återkopplingen föra oss tillbaka till det kollektiva minnets kanaler, så att vi kan knyta an till människornas ursprungliga känsla av obegränsad kontakt med allt i livet.
Återkopplingen transformerar både kropp och själ och hjälper dig att få bort gamla blockeringar som gjort dig sjuk eller fått dig att känna att du har stagnerat i livet. Det höjer din personliga energifreknens så att du kan göra dig hel igen, på alla plan.
När den energi som är DU, vibrerar på en högre frekvens än ett symptom kan symptomet inte längre existera. Fysisk hälsa är bara en potential av många, som detta nätverk och dessa frekvenser erbjuder.
Fler och fler människor upptäcker dagligen att de ingår i denna fenomenala utveckling och därmed höjer vi vår kollektiva medvetandenivå.
När vi lämnar vidskepelse och gamla trosföreställningar bakom oss och i stället främjar evolutionen, då lär vi oss att ta emot och vårda den nya kraften.
Detta handlar om genuin, evolutionär healing.

Enligt Eric Pearl är detta en session som är bra när du vill:
”Hitta din livsväg” ”att dörrar öppnas för dig”.

Personligen är det det mest märkliga jag har varit med om – att få återkopplingen.
Jag kände mig ”transformerad” bokstavligt talat, när jag gick därifrån första dagen.
Efter några veckor började förändringar träda in i mitt liv och jag blev förvånad över att saker som jag trodde att jag var nöjd med – behövde förändras. Saker och ting löste sig smidigt och snabbare än tidigare.
Nu har jag gett ett antal människor Återkopplingen och var och en berättar om olika och säregna upplevelser i samband med det.
/Anne-Lie Kallenberg

Kostnaden i Europa för ”The Reconnection” är €333 (totalt för båda dagarna). Går att omräkna till aktuell dagskurs om man vill betala med svenska kr.

Välkommen att kontakta mig för tidsbokning eller frågor om healingen.
Mobil: 070-948 27 89
e-post: anne-lie@healingreconnective.se

Rulla till toppen